Çevre Politikamız
DEDELER DÖKÜM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. olarak;

çalışan tüm personelinin çevre bilincinin geliştirilerek sürdürülebilir bir çevre yönetim sistemi oluşturacağımızı, Bu bağlamda; resmi , gönüllü kurum ve kuruluşlar yanında toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak çevresel etkileri minimuma indirmek suretiyle doğal çevreyi koruyacağımızı ,

Teknoloji – Ekonomi – Çevre arasındaki entegrasyondan hareketle uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu , doğal kaynakların israfının önlenmesi , atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine geri kazandırılmasını şirketimizin ana prensibi olarak belirleyeceğimizi ,

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için şirketimizdeki tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak dinamik bir çevre politikasına öncelik vereceğimizi, taahhüt ederiz.