Kalite Politikamız
Sektörümüzde müşteri odaklı yaklaşımımızla ve kalitemizle öne çıkarak, iç ve dış pazarlardamarkamızı tanıtıp rekabet gücü sağlamaktır.

Bu politikamızın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki hedefler belirlenmiştir :

 
 1. Müşteri odaklı çalışmak.
 2. Ürün kalitesini sürekli olarak artırmak,
 3. Zaman ve malzeme kayıplarını azaltarak, maliyetleri sürekli olarak düşürmek,
 4. Teslim sürelerini kısaltmak,
 5. İşlerin ilk defada ve sürekli olarak doğru yapılmasını sağlamak,
 6. Çalışanlarımızın eğitimini, motivasyonunu ve katılımını sağlamak,
 7. Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli olarak iyileştirmek,
 8. Tedarikçilerimizle karşılıklı fayda anlayışı ile çalışmak,
 9. Ürün alanımızdaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve uygulamak,
 10. Kuruluşumuzun kaynaklarını etkin kullanmak ve çevreyi korumak,
 11. Müşteri siparişleri ve rekabet ortamına bağlı olarak üretim kapasitemizi artırmak,
 12. Şirketimizin karlılığını artırıp büyümesini sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.